Gói website Tin tức
Gửi ngày 6 tháng 9 năm 2010

Trang chủ: được trình bày với bố cục khoa học, màu sắc hấp dẫn và thuận tiện cho việc truy cập các phần còn lại trên website

Mục giới thiệu: trình bày các bài viết giới thiệu về website.

Hệ thống tin tức: cho phép phân chia thành các danh mục tin theo nhiều cấp tin bao gồm: danh mục tin và các mục tin con với số lượng không hạn chế.

Tin nổi bật: là tin hiển thị ngay giữa trang chủ và cũng đc hiển thị thành danh sách trong các danh mục tin.

Tin mới: là tin mới nhất của từng danh mục được hiển thị ở trang chủ theo từng danh mục tin và cũng đc hiển thị thành danh sách trong các danh mục tin.

Hỏi đáp : người dùng có thể gửi câu hỏi cho ban quản trị web, và các câu hỏi sau khi được trả lời sẽ được hiển thị ngay tại đây.

Liên hệ : cho phép người dùng gửi yêu cầu đến ban quản trị web.

Download tài liệu : cho phép đưa tài liệu lên web và người dùng có thể download về máy tính.

Tìm kiếm tin tức : cho phép người dùng tìm kiếm tin tức theo các từ hay cụm từ tin tức trong các danh mục tin hay tất cả danh mục.

Thống kê số lượng truy cập : đếm số lượt người truy cập vào website.

Liên kết website : cho phép liên kết đến các website khác...
 
Thời gian thực hiện : 15 ngày
 
Chi phí : 7,000,000 VND

Mẫu như Trang News Download CTIM mà Admin đang sử dụng.

Print In tin
Download CTIM - Diễn Đàn Tin Học CTIM