Tạo phiên bản di động Office 2010 Starter trên USB
Gửi ngày 16 tháng 7 năm 2012

Tạo văn phòng di động
 
Điều đầu tiên bạn sẽ phải làm là lấy một bản sao của Office Starter 2010. Sau khi tải về hoàn tất, kích đúp vào tập tin vừa tải về để khởi động trình cài đặt. Bộ cài đặt sẽ tải về các tập tin cần thiết cho việc cài đặt Office. Quá trình cài đặt diễn ra rất nhanh chóng.Lưu ý: Liên kết tải về được cung cấp trong bài viết có thể sẽ không còn hiệu lực tại bất kỳ thời điểm nào. Tuy nhiên, phiên bản Starter của Office được quảng cáo là phần mềm được hỗ trợ miễn phí.
 
Sau khi Office Starter được cài đặt hoàn tất, bấm vào menu Start, chọn All Programs và mở thư mục Microsoft Office 2010 Tools, sau đó khởi động Microsoft Office Starter To-Go Device Manager 2010.Một lần nữa Office sẽ tải về các tập tin cần thiết.Sau khi tải về hoàn tất, bạn sẽ được yêu cầu ổ đĩa cài đặt bạn Office.Office sẽ được cài đặt vào USB sau khi bạn chọn thiết bị này để cài đặt.


Một thông báo việc cài đặt đã hoàn tất trên USB.


Trên cửa sổ Explorer, xuất hiện một biểu tượng mới của ứng dụng Office tại vị trí ổ USB của bạn.Khởi động ứng dụng trong thư mục gốc của ổ đĩa với tên file Office.exe mà từ đó bạn có thể chạy ứng dụng Word và Excel.Print In tin
Download CTIM - Diễn Đàn Tin Học CTIM