Microsoft SQL Server 2008 không cho phép chỉnh sửa Table trong chế độ Design
Gửi ngày 19 tháng 7 năm 2013

Mặc định trong Microsoft SQL Server 2008 sẽ không cho bạn Edit Table trong chế độ Design.Để chỉnh sửa được Table ở chế độ Design thì bạn phải vào menu Tools chọn Options, tiếp đến ở phần Designers node bạn chọn Tables and Database Designer.Table Options hiển thị, bạn tìm đến dòng Prevent saving changes that require table re-creation bỏ check đi là xong.

Print In tin
Download CTIM - Diễn Đàn Tin Học CTIM