Chuyển dữ liệu từ SQL Server 2008 hoặc 2008 R2 xuống SQL Server 2005
Gửi ngày 3 tháng 9 năm 2013

Khi bạn Restore file Backup database được tạo từ máy cài SQL Server 2008 hoặc 2008 R2 vào máy cài SQL Server 2005 thì hệ thống sẽ báo lỗi, không Restore được vì không tương thích. Vậy có cách nào để bạn có thể đưa toàn bộ dữ liệu được tạo từ SQL Server 2008 xuống SQL Server 2005?

Để làm được thì bạn dùng chức năng Generate Scripts...

1. Phải chuột vào Database bạn muốn chuyển dữ liệu chọn Tasks/Generate Scripts...

2. Hộp thoại Generate and Publish Scripts xuất hiện chọn Next/ Tiếp theo bạn có thể chọn Script entire database and all database objects hoặc Script specific database objects / Next

3. Chọn đường dẫn để lưu file, mặc định là Single fileUnicode Text.và phần quan trong nhất để bạn có thể xuất được dữ liệu ra SQL Server 2005 đó là bạn chọn Advanced, tùy chọn Scripts for Server Version: chọn SQL Server 2005 và tùy chọn Types of data to script: chọn Schema and data.

Print In tin
Download CTIM - Diễn Đàn Tin Học CTIM