Hệ thống đánh giá học phần CTIM 2016
Gửi ngày 6 tháng 10 năm 2016

Hệ thống đánh giá học phần được triển khai bắt đầu từ HK1 năm học 2016-2017. Link: http://dghp.ctim.edu.vn/


Clip hướng dẫn sinh viên đánh giá học phần


Clip hướng dẫn sử dụng hệ thống đánh giá học phần (dành cho quản trị viên)

Print In tin
Download CTIM - Diễn Đàn Tin Học CTIM