Hướng dẫn gõ dấu tiếng Việt trên tất cả các ứng dụng
Gửi ngày 19 tháng 4 năm 2017Clip hướng dẫn mọi người cách gõ dấu tiếng Việt trên tất cả các ứng dụng như: Mail, Facebook, Zalo, Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), ...
Download Unikey: http://unikey.vn/vietnam/

Print In tin
Download CTIM - Diễn Đàn Tin Học CTIM