Hướng dẫn chuyển đổi tất cả font VNI, .Vn sang font Unicode
Gửi ngày 10 tháng 5 năm 2017

Clip hướng dẫn mọi người chuyển đổi font VNI-Times (bảng mã VNI Windows) sang Times New Roman (bảng mã Unicode), chuyển đổi font .VnTime (bảng mã TCVN3 ABC) sang Times New Roman (bảng mã Unicode).

Print In tin
Download CTIM - Diễn Đàn Tin Học CTIM