Phần mềm quản lý thiết bị Công ty TNHH Thương mại Dịch Vụ Cơ khí Linh Phong
Gửi ngày 19 tháng 4 năm 2019

Sau khi hoàn thành phần mềm quản lý thiết bị cho Công ty Trung Thành Phát. Ngày 28/03/2019 đã ký hợp đồng triển khai phần mềm quản lý thiết bị cho Công ty TNHH Thương mại Dịch Vụ Cơ khí Linh Phong với những nghiệp vụ tương tự.

Thời gian thực hiện: 1 tháng

Print In tin
Download CTIM - Diễn Đàn Tin Học CTIM