Nâng cấp website Nelo.com.vn
Gửi ngày 2 tháng 6 năm 2020

Ngày 12/05/2020 Hải Nam Tech đã ký hợp đồng Nâng cấp website Công ty Nelo http://nelo.com.vn với các nội dung: thay đổi cấu trúc menu, thay đổi giao diện, bổ sung một số chức năng...


Print In tin
Download CTIM - Diễn Đàn Tin Học CTIM