Source code Music VD2J Hoàn chỉnh
Phát hành: VD2J Ngày phát hành: 25/12/2006
Lượt tải: 2946 Lượt xem: 10474
Dung lượng: 3.7 MB Sử dụng: Miễn phí
Hạn định: Cập nhật: 16/9/2009
Yêu cầu:

Bạn nào muốn có web nhạc online thì có thể dùng code này. Code này viết bằng ASP có Ajax nên chạy rất Okie.

Download CTIM - Diễn Đàn Tin Học CTIM