CPUZ 1.62 (Test CPU)
Phát hành: CPUZ Ngày phát hành: 2/5/2007
Lượt tải: 1780 Lượt xem: 9460
Dung lượng: 711 KB rar Sử dụng: Miễn phí
Hạn định: Cập nhật: 6/12/2009
Yêu cầu:

CPUZ là phần mềm kiểm tra thông tin chi tiết về CPU, ngoài ra còn có thể biết thêm thông tin về Cache, Mainboard, Ram...

 

Download CTIM - Diễn Đàn Tin Học CTIM