DriverBackup (Backup Driver)
Phát hành: Giuseppe Greco. Ngày phát hành: 28/5/2007
Lượt tải: 1479 Lượt xem: 8127
Dung lượng: 50 KB Sử dụng: Miễn phí
Hạn định: Cập nhật: 6/12/2009
Yêu cầu:

DriverBackup là phần mềm dùng để backup driver, khi máy tính của bạn chuẩn bị cài lại mà mình bạn tìm trong máy tính không có Driver để sẵn, thì DriverBackup là phần mềm rất hữu hiệu, nó sẽ giúp bạn backup toàn bộ các driver đã cài đặt trên máy tính để bạn đỡ mất công tìm kiếm và download để cài lại sau khi cài xong hệ điều hành.

Download CTIM - Diễn Đàn Tin Học CTIM