PCWIZARD (Test Hardware Computer)
Phát hành: Laurent KUTIL & Franck DELATTRE Ngày phát hành: 6/3/2007
Lượt tải: 1647 Lượt xem: 8944
Dung lượng: 1.3 MB Rar Sử dụng: Miễn phí
Hạn định: Cập nhật: 6/12/2009
Yêu cầu:

PCWIZARD là phần mềm kiểm tra thông tin chi tiết về phần cứng trên máy tính. Rất hữu hiệu cho các bạn nào muốn nghiên cứu sâu về phần cứng và test máy tính trước khi mua để khỏi bị hớ...

Download CTIM - Diễn Đàn Tin Học CTIM