Giáo trình SQL Server 2000
Phát hành: Sưu tầm Ngày phát hành: 21/1/2010
Lượt tải: 2362 Lượt xem: 9197
Dung lượng: 4.76 MB rar Sử dụng: Miễn phí
Hạn định: Cập nhật: 21/1/2010
Yêu cầu:

Môn học của dân Công nghệ thông tin, nếu bạn là một Coder thì việc dùng câu lệnh SQL để truy vấn dữ liệu là một điều bắt buộc.


Download CTIM - Diễn Đàn Tin Học CTIM