Tìm hiểu Phần cứng máy tính
Phát hành: Trần Quang Khải Ngày phát hành: 21/1/2010
Lượt tải: 2506 Lượt xem: 9012
Dung lượng: 3.28 MB rar Sử dụng: Miễn phí
Hạn định: Cập nhật: 21/1/2010
Yêu cầu:

Cấu trúc máy tính, Các thành phần của PC, Lắp ráp bảo trì máy tính, Thiết lập BIOS, Ổ đĩa cứng và phân vùng, Hướng dẫn cài đặt Windows, Driver, Ghost...

Download CTIM - Diễn Đàn Tin Học CTIM