Source code Quản lý Bán hàng VB.NET Cool
Phát hành: Đinh Đức Hoàng Ngày phát hành: 11/6/2005
Lượt tải: 12715 Lượt xem: 32607
Dung lượng: 0.9 Mb rar Sử dụng: Miễn phí
Hạn định: Cập nhật: 27/1/2010
Yêu cầu: Visual Studio 2005 or 2008

Đây là đề tài Quản lý bán hàng viết bằng Visual Basic .Net khá hay, tương đối đầy đủ các chức năng. Code viết dễ hiểu, rất phù hợp cho các bạn tham khảo để làm đề tài tốt nghiệp.

Download CTIM - Diễn Đàn Tin Học CTIM