Source code Bán sách (Bookshop) online ASP.NET (C#)
Phát hành: Mai Đức Thuận - Nguyễn Minh Thái Ngày phát hành: 4/12/2006
Lượt tải: 9056 Lượt xem: 24422
Dung lượng: 3.24 MB rar Sử dụng: Miễn phí
Hạn định: Cập nhật: 19/3/2010
Yêu cầu: Visual Studio 2005 or 2008

Đây là đề tài tốt nghiệp bán sách online khá hay, viết bằng VS.NET 2005, dùng MasterPage, phân chia Class rõ ràng và dễ hiểu, theo mô hình 3 lớp. CSDL Microsoft SQL Server 2000. Rất tốt cho các bạn tham khảo làm đề tài tốt nghiệp.

Download CTIM - Diễn Đàn Tin Học CTIM