Source code Quản lý Nhà hàng, Khách sạn VB 6
Phát hành: Sưu tầm Ngày phát hành: 14/10/2005
Lượt tải: 5698 Lượt xem: 17452
Dung lượng: 925 Kb Zip Sử dụng: Miễn phí
Hạn định: Cập nhật: 18/5/2010
Yêu cầu: VS 6.0

Đây là đề tài quản lý khách sạn vb6 và Access, code viết dễ hiểu, các nghiệp vụ về quản lý khách sạn khá đầy đủ, có report, các bạn nào mới làm quen vb6 cơ sở dữ liệu Access thì đây là 1 trong số những code mẫu mà bạn cần tham khảo.

Download CTIM - Diễn Đàn Tin Học CTIM