Source code Thương mại điện tử, bán linh kiện máy tính ASP
Phát hành: Sưu tầm Ngày phát hành: 29/4/2004
Lượt tải: 6239 Lượt xem: 18019
Dung lượng: 605.58 KB rar Sử dụng: Miễn phí
Hạn định: Cập nhật: 23/5/2010
Yêu cầu: IIS

Đây là source code thương mại điện tử bán máy tính và linh kiện máy tính ASP 3.0, có phần giỏ hàng (để đặt hàng qua mạng), Admin có thể quản trị các đơn đặt hàng này. Có phân loại các danh mục sản phẩm, và tin tức.

Để quản trị bạn login: http://localhost/hitech/login.asp

U/P: admin, admin.

Các bạn nào muốn làm đề tài tốt nghiệp web thương mại điện tử về bán máy tính thì đây là một trong những code mẫu để bạn có thể tham khảo làm đề tài tốt nghiệp cho mình.

Download CTIM - Diễn Đàn Tin Học CTIM