Source code Quản lý nhân sự cool
Phát hành: Ho Thanh Nam Ngày phát hành: 27/12/2006
Lượt tải: 6167 Lượt xem: 20065
Dung lượng: 10.7 MB Sử dụng: Miễn phí
Hạn định: Cập nhật: 16/1/2013
Yêu cầu:

Đây là Đề tài Tốt nghiệp Quản lý Nhân sự được viết bằng VB6 và Access, Code viết dễ hiểu, có đầy đủ Report. Các bạn có thể tham khảo để viết đề tài tốt nghiệp, hoặc viết 1 số phần mềm quản lý nho nhỏ bằng VB6.Đọc file Readme.txt trong Source code để biết thông tin đăng nhập.

Download CTIM - Diễn Đàn Tin Học CTIM