Giáo trình Thương mại điện tử (ĐH Kinh tế HCM)
Phát hành: Nguyễn Tấn Đạt Ngày phát hành: 5/4/2007
Lượt tải: 1826 Lượt xem: 8813
Dung lượng: 7.38 MB rar Sử dụng: Miễn phí
Hạn định: Cập nhật: 27/4/2013
Yêu cầu:

Giáo trình gồm 8 chương, rất chi tiết.
Có thêm Báo cáo thuyết trình, câu hỏi trắc nghiệm...

Download CTIM - Diễn Đàn Tin Học CTIM