Giáo trình thiết kế đồ họa CorelDraw
Phát hành: Sưu tầm Ngày phát hành: 6/1/2008
Lượt tải: 3610 Lượt xem: 14760
Dung lượng: 6.83 MB rar Sử dụng: Miễn phí
Hạn định: Cập nhật: 2/5/2013
Yêu cầu:

Khá đầy đủ và chi tiết, bao gồm các hướng dẫn làm các bài tập ví dụ thực tế.

Download CTIM - Diễn Đàn Tin Học CTIM