Hướng dẫn Mail Merge (full)
Phát hành: ThS Trần Thị Hoàng Yến Ngày phát hành: 5/1/2013
Lượt tải: 2559 Lượt xem: 13370
Dung lượng: 654.98 KB rar Sử dụng: Miễn phí
Hạn định: Cập nhật: 3/5/2013
Yêu cầu:

Đây là tài liệu hướng dẫn mail merge rất đầy đủ và chi tiết.
Phần 1: hướng dẫn quy trình trộn thư
Phần 2: hướng dẫn thực hiện trộn thư (merging letters)
Phần 3: hướng dẫn thực hiện trộn bì thư (merging envelopes)
Phần 4: hướng dẫn thực hiện trộn nhãn (mailing labels)
Phần 5: hướng dẫn thực hiện trộn email (email merge) không có file đính kèm
Phần 6: hướng dẫn thực hiện trộn email (email merge) có file đính kèm (cần dùng công cụ mail merge toolkit hoặc sử dụng word 2010)

Download CTIM - Diễn Đàn Tin Học CTIM