Unikey 4.0 RC2 (Unikey 2010) cho Windows 8
Phát hành: Phạm Kim Long Ngày phát hành: 2/11/2009
Lượt tải: 1702 Lượt xem: 9042
Dung lượng: 221.74 KB rar Sử dụng: Miễn phí
Hạn định: Cập nhật: 13/6/2013
Yêu cầu: Windows 9x/ME/NT/2000/XP/Vista/7/8

Hỗ trợ nhiều bảng mã tiếng Việt: Unicode dựng sẵn, Unicode tổ hợp, TCVN3 (ABC), VNI Windows, BK HCM1, BK HCM2, Vietware-X, Vietware-F, VPS, VISCII...

Hỗ trợ một số phương pháp mã hoá Unicode: X UTF-8, UTF-8 Literal, NCR Decimal, NCR Hexadecimal, NCR Hex, Unicode C String

Hỗ trợ chuẩn tiếng Việt của hãng Microsoft (Vietnamese locale CP 1258).

Hỗ trợ 5 phương pháp gõ thông dụng nhất: TELEX, VNI, VIQR, kiểu Microsoft và kiểu tự định nghĩa

Chuyển đổi giữa 15 bảng mã tiếng Việt từ clip-board (bộ nhớ máy tính), file văn bản .TXT hoặc .RTF

Chạy trên tất cả các phiên bản Windows: Windows 9x/ME, Windows NT/2000/XP và Windows Vista, Windows 7 hay Windows 8.

UniKey chỉ có kích thước nhỏ (chưa tới 400KB), và không yêu cầu thêm bất cứ thư viện nào khác, ngoài ra bạn có thể tìm thêm các bản Unikey khác tại đây.

Download CTIM - Diễn Đàn Tin Học CTIM