1 Click Norton Ghost 11.05
Phát hành: Đỗ Tiến Hiệp Ngày phát hành: 1/1/2009
Lượt tải: 3020 Lượt xem: 12622
Dung lượng: 2.56 MB Sử dụng: Miễn phí
Hạn định: Cập nhật: 14/9/2009
Yêu cầu: Windows 2000, XP

Với 1 Click Norton Ghost 11.05 bạn sẽ tạo được menu Ghost ở ngay màn hình Boot của Windows, rất tiện cho bạn Backup hoặc Restore win mà không cần phải bỏ đĩa có phần mềm Ghost.

Download CTIM - Diễn Đàn Tin Học CTIM