.: Download CTIM :. http://www.diendanctim.net 10 Tin tức mới nhất Download CTIM Delete Facebook Friends: Find and delete inactive friends easily on Facebook <span style="color: #1D2129; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Tìm và xóa bạn ít hoặc không liên hệ trên Facebook với Extensions (Add-ons) Chrome hay Cốc Cốc.</span> http://www.diendanctim.net/newsdetail.asp?menu=detail&id=438&gid=1119/9/2017 Website CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC TRANG TRÍ NỘI THẤT NELO Dự án website công nghệ mới:&nbsp;<span style="font-size: 10pt;">HTML5,&nbsp;</span><span style="font-size: 10pt;">Boostrap 3.3,&nbsp;</span><span style="font-size: 10pt;">ASP/ASP.NET,&nbsp;</span><span style="font-size: 10pt;">SQL Server 2012.&nbsp;</span><span style="font-size: 10pt;">Giao diện Responsive (hỗ trợ hiển thị trên tất cả thiết bị như: Máy tính, iPad hay Smart phone).</span> http://www.diendanctim.net/newsdetail.asp?menu=detail&id=437&gid=197/7/2017 CÁCH CHẶN VIRUS VÀ BẢO VỆ DỮ LIỆU TRONG USB <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Helvetica, sans-serif;"><font size="3">USB là một thiết bị mà bạn sẽ rất thường xuyên sử dụng trong cuộc sống hiện nay, cho dù là trong công việc hay học tập thì bạn đều cần phải sử dụng nó. Một trong những vấn đề luôn khiến mọi người cảm thấy lo lắng đó là tình trang rất dễ nhiễm VIRUS của USB trong khi sử dụng.</font></span></div> http://www.diendanctim.net/newsdetail.asp?menu=detail&id=436&gid=1126/6/2017 COUNTIFS FUNCTION The Excel COUNTIFS function returns the count of cells that meet one or more criteria. COUNTIFS can be used with criteria based on dates, numbers, text, and other conditions. COUNTIFS supports logical operators (&gt;,&lt;,&lt;&gt;,=) and wildcards (*,?) for partial matching. http://www.diendanctim.net/newsdetail.asp?menu=detail&id=435&gid=2426/6/2017 HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT LUYỆN NGÓN MARIO TRÊN WIN 7 http://www.diendanctim.net/newsdetail.asp?menu=detail&id=434&gid=1126/6/2017 HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT BỘ GÕ TIẾNG HÀN QUỐC CHO WIN 7 Hướng dẫn cài đặt bộ gõ tiếng Hàn Quốc cho Windows 7 http://www.diendanctim.net/newsdetail.asp?menu=detail&id=433&gid=1126/6/2017 CÁCH CHUYỂN ĐỔI FONT CHỮ, XÓA DẤU TIẾNG VIỆT Cách chuyển đổi Font chữ, Xóa dấu Tiếng việt http://www.diendanctim.net/newsdetail.asp?menu=detail&id=432&gid=1126/6/2017 SUMIFS FUNCTION IN EXCEL 2013 <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-bottom: 6pt; line-height: normal; vertical-align: baseline;"><span style="font-size: small; text-align: start;">SUMIFS is a function to sum cells that meet multiple criteria. SUMIFS can be used to sum values when adjacent cells meet criteria based on dates, numbers, and text. SUMIFS supports logical operators (&gt;,&lt;,&lt;&gt;,=) and wildcards (*,?) for partial matching.</span></p> http://www.diendanctim.net/newsdetail.asp?menu=detail&id=431&gid=2425/6/2017 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC TRANG TRÍ NỘI THẤT NELO <span style="font-size: 13.3333px;">Dự án đang triển khai.</span><div style="font-size: 13.3333px;">Link demo:&nbsp;<a href="http://hainamtech.com/nelo/" class="" classname="" target="_blank" name="">http://hainamtech.com/nelo/</a></div> http://www.diendanctim.net/newsdetail.asp?menu=detail&id=430&gid=1924/6/2017 How to download Video mp4 and Music mp3 on YouTube with Coc Coc Browser <div>Download Video (mp4) or download Music (mp3) very easy with Cốc Cốc Browser.</div><div>Link download: http://coccoc.com/en</div> http://www.diendanctim.net/newsdetail.asp?menu=detail&id=429&gid=114/6/2017