Giáo trình Thương mại điện tử (HV BCVT)
Phát hành: Trương Vĩnh Trường Duy Ngày phát hành: 24/9/2008
Lượt tải: 1931 Lượt xem: 8589
Dung lượng: 11.93 MB rar Sử dụng: Miễn phí
Hạn định: Cập nhật: 27/4/2013
Yêu cầu:

Giáo trình gồm 7 chương Slide và file Pdf.

Download CTIM - Diễn Đàn Tin Học CTIM