TIN MỚI:
Video clip
Loading the player...
Hỗ trợ trực tuyến
Xếp hạng Alexa
Quảng cáo Logo
TRANG CHỦ / BÀI VIẾT HƯỚNG DẪN / KINH NGHIỆM LẬP TRÌNH
Tự làm Music Online đơn giản
(Download CTIM) Gửi ngày 15 tháng 9 năm 2009 - 4486 lượt xem Share Facebook

<script language="javascript">
 function playmedia(url)
 {
  var media = document.getElementById("MP");
  media.url =url;
  media.controls.play();
 }
</script>
<object classid="clsid:6BF52A52-394A-11D3-B153-00C04F79FAA6" id="MP">
 <param name="URL" value>
 <param name="rate" value="1">
 <param name="balance" value="0">
 <param name="currentPosition" value="0">
 <param name="defaultFrame" value>
 <param name="playCount" value="1">
 <param name="autoStart" value="-1">
 <param name="currentMarker" value="0">
 <param name="invokeURLs" value="-1">
 <param name="baseURL" value>
 <param name="volume" value="50">
 <param name="mute" value="0">
 <param name="uiMode" value="full">
 <param name="stretchToFit" value="0">
 <param name="windowlessVideo" value="0">
 <param name="enabled" value="-1">
 <param name="enableContextMenu" value="-1">
 <param name="fullScreen" value="0">
 <param name="SAMIStyle" value>
 <param name="SAMILang" value>
 <param name="SAMIFilename" value>
 <param name="captioningID" value>
 <param name="enableErrorDialogs" value="0">
</object>
<br>
<a href="#" onclick="javascript:playmedia('nhac/YTMM.wma');"> Yeu Thuong Mong Manh</a>

Bạn muốn có nhiều bài hát, bạn chỉ việc thêm nhiều

<a href="#" onclick="javascript:playmedia('nhac/YTMM.wma');"> Yeu Thuong Mong Manh</a>

Nếu bạn biết về Fontpages thì thiết kế sao cho tiện dụng, Nếu bạn biết ASP hay PHP thì bạn có thể Load bài hát từ CSDL, khi đó web nhạc của bạn sẽ Pro hơn nhiều.

Tác giả: Quang Sáng
Tags:

GỬI BÌNH LUẬN VỀ BÀI VIẾT
CAPTCHA: * Khác

Các bài mới nhất:

Các bài mới trong cùng danh mục:

Trở về đầu trang
Từ khóa: Mục tin:
  Kiểu gõ phím: Tắt Telex VNI VIQR
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá Download CTIM như thế nào?

Nội dung hay và bổ ích
Nội dung khá tốt
Nội dung bình thường
Nội dung không hay
Khác
Quảng cáo Logo