TIN MỚI:
Video clip
Loading the player...
Hỗ trợ trực tuyến
Xếp hạng Alexa
Quảng cáo Logo
TRANG CHỦ / E LEARNING

The Excel COUNTIFS function returns the count of cells that meet one or more criteria. COUNTIFS can be used with criteria based on dates, numbers, text, and other conditions. COUNTIFS supports logical operators (>,<,<>,=) and wildcards (*,?) for partial matching.

xem tiếp

SUMIFS is a function to sum cells that meet multiple criteria. SUMIFS can be used to sum values when adjacent cells meet criteria based on dates, numbers, and text. SUMIFS supports logical operators (>,<,<>,=) and wildcards (*,?) for partial matching.

xem tiếp
Từ khóa: Mục tin:
  Kiểu gõ phím: Tắt Telex VNI VIQR
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá Download CTIM như thế nào?

Nội dung hay và bổ ích
Nội dung khá tốt
Nội dung bình thường
Nội dung không hay
Khác
Quảng cáo Logo