TIN MỚI:
Video clip
Loading the player...
Hỗ trợ trực tuyến
Xếp hạng Alexa
Quảng cáo Logo
TRANG CHỦ / KIẾN THỨC TIN HỌC / WEBSITE
Làm cho Flash hiện bên dưới tag DIV
(Download CTIM) Gửi ngày 8 tháng 10 năm 2011 - 4899 lượt xem Share Facebook

Trong Web, bình thường nếu các layer sử dụng tag DIV để hiện thị, nếu có đối tượng Flash trên trang và hiển thị cùng một vị trí với tag DIV thì Flash sẽ đề lên tag DIV đó.

Để tại DIV có thể nằm trên Flash, cần phải khai báo thêm thuộc tính wmode là transparent. theo mẫu phía dưới, phần chữ màu đỏ là phần bổ sung thêm!

<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000"
id="obj1"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" border="0"
width="623"
height="196">
<param name="movie" value="images/banner.swf">
<param name="quality" value="High">
<param name="wmode" value="transparent">
<embed src="images/banner.swf"
pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"
type="application/x-shockwave-flash"
name="obj1"
width="623"
height="196"
quality="High"
wmode="transparent">
</object>

Tác giả: Quang Sáng
Tags:

GỬI BÌNH LUẬN VỀ BÀI VIẾT
CAPTCHA: * Khác

Các bài mới nhất:

Các bài khác trong cùng danh mục:

Các bài mới trong cùng danh mục:

Trở về đầu trang
Từ khóa: Mục tin:
  Kiểu gõ phím: Tắt Telex VNI VIQR
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá Download CTIM như thế nào?

Nội dung hay và bổ ích
Nội dung khá tốt
Nội dung bình thường
Nội dung không hay
Khác
Quảng cáo Logo