TIN MỚI:
Video clip
Loading the player...
Hỗ trợ trực tuyến
Xếp hạng Alexa
Quảng cáo Logo
TRANG CHỦ / BÀI VIẾT HƯỚNG DẪN / KINH NGHIỆM LẬP TRÌNH
Code cắt chuỗi địa chỉ IP bằng ASP
(Download CTIM) Gửi ngày 16 tháng 3 năm 2010 - 4814 lượt xem Share Facebook

Function fixip(ip)
    strFix = Trim(Replace(ip,"-","."))  ' cắt khoảng trắng và thay thế "-" thành "." trong IP (nếu có)
   
    If InStr(1, strFix, ":", 1) > 0 Then  ' nếu trong IP có : là có port thì
       Pos = InStr(1, strFix, ":", 1)  ' số kí tự từ đầu đến : (port)
       strFix = Trim(Left(strFix,Pos-1))  ' lấy bên trái kí tự : Pos kí tự - 1 (trừ đi :)
    End If
   
    fixip = strFix  ' trả về hàm
End Function


Giờ bạn có thể dùng hàm này để cắt bỏ port của 1 ip bất kỳ, cho dù Ip đó có port 4 hay 5... kí tự đi chăng nữa.

Vd: 123.345.567.789:12345

Sau khi qua Function trên sẽ có kết quả là: 123.345.567.789

Đây là code Admin tự viết, các bạn có thể góp ý thêm.

Tác giả: Quang Sáng
Tags: code cat chuoi dia chi ip bang web asp

GỬI BÌNH LUẬN VỀ BÀI VIẾT
CAPTCHA: * Khác

Các bài mới nhất:

Các bài khác trong cùng danh mục:

Các bài mới trong cùng danh mục:

Trở về đầu trang
Từ khóa: Mục tin:
  Kiểu gõ phím: Tắt Telex VNI VIQR
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá Download CTIM như thế nào?

Nội dung hay và bổ ích
Nội dung khá tốt
Nội dung bình thường
Nội dung không hay
Khác
Quảng cáo Logo